ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 2 14
ปานกลาง 0 0 1 26
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี สวยมากก

17-07-2020
11:46

จีริกา

สินค้าคุณภาพดี เหมือนกับในรูป เรียกได้ว่าพอใจครับ

08-10-2019
10:47

อรวรรณ

สวย ตามรูป

14-05-2019
21:19

ไม่เปิดเผยชื่อ

แหวนสวยค่ะ

29-12-2018
14:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าสวยมาก

08-03-2018
16:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

27-09-2017
20:10

ขวัญฤทัย

-

16-02-2017
16:16

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

09-02-2017
11:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

สีสวยค่ะ ดูดี

28-11-2016
16:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

love love

18-08-2016
17:34