การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.20 30.00
0.21 - 0.25 35.00
0.26 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 45.00
1.01 - 1.50 50.00
1.51 - 2.00 60.00
2.01 - 2.50 130.00
2.51 - 3.00 150.00
3.01 - 3.50 180.00
3.51 - 4.00 200.00
4.01 - 6.00 250.00
6.01 - 8.00 380.00
8.01 - 10.00 500.00
10.01 - ขึ้นไป 600.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 50.00
0.26 - 0.50 55.00
0.51 - 0.80 60.00
0.81 - 1.00 70.00
1.01 - 1.25 80.00
1.26 - 1.50 90.00
1.51 - 1.75 100.00
1.76 - 2.00 110.00
2.01 - 2.50 135.00
2.51 - 3.00 150.00
3.01 - 3.50 170.00
3.51 - 4.00 185.00
4.01 - 4.50 210.00
4.51 - 5.00 230.00
5.01 - 5.50 260.00
5.51 - 6.00 280.00
6.01 - 6.50 310.00
6.51 - 7.00 330.00
7.01 - 7.50 350.00
7.51 - 8.00 380.00
8.01 - 8.50 420.00
8.51 - 9.00 460.00
9.01 - 9.50 470.00
9.51 - 10.00 500.00
10.01 - ขึ้นไป 600.00