ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 2 3 3 3
ปานกลาง 13 13 13 13
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

กรณีเลือกส่งKerryควรได้เร็วกว่านี้

07-04-2019
19:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

28-03-2019
11:05

เมทินี

สมราคา

18-03-2019
15:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

20-02-2019
20:45

มนัฐชฎา

สินค้าถูกต้องครบถ้วน

20-02-2019
11:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ตรงตามแบบค่ะ

15-01-2019
22:16