ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 4
ปานกลาง 0 2 10 24
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

Peerapong

-

17-12-2018
08:47

อภิชาต

สินค้าดี

22-11-2018
11:02

ไม่เปิดเผยชื่อ

รอนานหน่อยติดวันหยุด

25-10-2018
15:42

ศุภกิตติ์

ดีมากดีมากที่สุด

13-09-2018
16:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งสินค้ารวดเร็วมากค่ะ

28-08-2018
14:52