ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 2 4
ปานกลาง 1 2 3 11
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าใช้งานได้ดี บริการจัดส่งรวดเร็ว

15-03-2019
04:48

วรารินทร์

ส่งเร็วดีค่ะ สินค้าถูกต้องตามที่สั่ง ใช้งานได้ดีเยี่ยมค่ะ

06-03-2019
18:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

dee ka

17-10-2018
14:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งช้าไปนิด แต่ของดีเยี่ยม ของแท้

22-08-2018
17:01