ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 5 31
ปานกลาง 5 15 38 122
ไม่พอใจ 0 0 1 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 83.3% 96.9%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ประวิทย์

ร้านนี้ดีมากครับ ชอบมาก

13-03-2020
14:02

ไม่เปิดเผยชื่อ

ขอบคุณ

07-05-2019
14:24

นายธนโชติ

สินค้ามีคุณภาพครับ

20-04-2019
12:53

นายประจักษ์

ดี

11-04-2019
21:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีมาก

01-04-2019
16:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

ลายเสื้อสวยดี

24-03-2019
12:27

ธนบดี

สินค้าดีมากครับ สวยตามแบบในรูปเลย

16-01-2019
18:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็วมาก

15-12-2018
16:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีคะ แต่ไม่มีให้เลือกวิธีจัดส่ง

31-07-2018
19:51

กัญญา

เสื้อสวยมากค่ะ

18-04-2018
23:37