ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 4 62
ปานกลาง 0 2 11 141
ไม่พอใจ 0 0 0 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 95.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

สุภัค

OK

25-07-2020
08:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

07-11-2019
03:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

..

15-10-2019
12:01

อังคณา

ร้านค้าบริการดีมากค่ะ

22-09-2019
11:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

ขนาดไม่ได้มาตรตาฐานชุดเล็กแต่ผ้าคลุมกระโปรงใหญ่

11-04-2019
13:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าเรียบร้อย

18-03-2019
11:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพสินค้าปานกลาง

14-02-2019
11:20

เอนก

เจ้าของร้านน่ารักมากจ้ะ

15-12-2018
18:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

05-11-2018
11:02

ไม่เปิดเผยชื่อ

ตรวจสอบสินค้าก่อนส่ง

01-11-2018
18:23