การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 55.00
1.01 - 2.00 65.00
2.01 - 3.00 80.00
3.01 - 5.00 105.00
5.01 - 10.00 135.00
10.01 - 15.00 170.00
15.01 - 20.00 230.00
20.01 - ขึ้นไป 350.00