การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 35.00
0.51 - 1.00 40.00
1.01 - 2.00 45.00
2.01 - ขึ้นไป 500.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 52.00
0.51 - 1.00 67.00
1.01 - 1.50 82.00
1.51 - 2.00 97.00
2.01 - 2.50 122.00
2.51 - 3.00 137.00
3.01 - 3.50 157.00
3.51 - 4.00 177.00
4.01 - 4.50 197.00
4.51 - 5.00 217.00
5.01 - ขึ้นไป 350.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 100.00
2 - 2 150.00
3 - 3 200.00
4 - 4 250.00
5 - 5 300.00
6 - 6 350.00
7 - 7 400.00
8 - 8 450.00
9 - 9 500.00
10 - ขึ้นไป 550.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย พัสดุ ไปรษณีย์ไทย
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 20.00
1.01 - 2.00 35.00
2.01 - 3.00 50.00
3.01 - 4.00 65.00
4.01 - 5.00 80.00
5.01 - 6.00 95.00
6.01 - 7.00 110.00
7.01 - 8.00 126.00
8.01 - 9.00 140.00
9.01 - 10.00 155.00
10.01 - ขึ้นไป 350.00