การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 60.00
1.01 - ขึ้นไป 70.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 60.00
0.51 - 1.00 70.00
1.01 - 1.50 90.00
1.51 - 2.00 110.00
2.01 - 2.50 120.00
2.51 - 3.00 140.00
3.01 - 3.50 160.00
3.51 - 4.00 170.00
4.01 - 4.50 190.00
4.51 - 5.00 210.00
5.01 - 5.50 240.00
5.51 - 6.00 260.00
6.01 - 6.50 290.00
6.51 - 7.00 310.00
7.01 - 7.50 340.00
7.51 - 8.00 360.00
8.01 - 8.50 400.00
8.51 - 9.00 420.00
9.01 - 9.50 450.00
9.51 - ขึ้นไป 480.00