ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 3 118
ปานกลาง 2 6 32 441
ไม่พอใจ 0 1 1 24
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 50% 75% 83.1%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ธีรารัตน์

คุณสินค้าดี​ การห่อของดีมาก

08-05-2019
22:35

จีราภา

ไม่ทีของก้อไม่บอก ยังไม่ได้เงินคืนเลย

07-05-2019
09:57

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีของก็คืนเงิน จริงใจดีค่ะ

03-04-2019
15:35

ไพลิน

ปานกลาง

20-03-2019
10:04

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับของแล้ว

28-01-2019
14:53

นางสาวปนัสยา

สั่งสีขาว ได้สีเหลืองค่ะ แต่ก็สวยดี

30-11-2018
21:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

19-10-2018
12:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีมากคะ ร้านจัดส่งได้รวดเร็ว

15-08-2018
12:30

วราภรณ์

ok

24-05-2018
09:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าไม่มี

19-05-2018
03:25