การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 3 38.00
4 - 7 53.00
8 - 11 63.00
12 - 15 78.00
16 - 19 93.00
20 - 24 108.00
25 - 28 123.00
29 - 32 138.00
33 - 36 153.00
37 - 41 168.00
42 - 50 198.00
51 - 53 236.00
54 - 100 250.00
101 - 150 400.00
151 - 200 500.00
201 - 250 650.00
251 - 300 750.00
301 - 350 900.00
351 - 400 1,000.00
401 - 450 1,150.00
451 - 500 1,250.00
501 - 550 1,400.00
551 - 600 1,500.00
601 - 650 1,650.00
651 - 700 1,750.00
701 - 750 1,900.00
751 - 800 2,000.00
801 - 850 2,150.00
851 - 900 2,250.00
901 - 950 2,400.00
951 - 1,000 2,500.00
1,001 - ขึ้นไป 3,000.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 52.00
2 - 3 67.00
4 - 5 83.00
6 - 7 97.00
8 - 11 127.00
12 - 13 147.00
14 - 15 167.00
16 - 17 187.00
18 - 19 207.00
20 - 22 232.00
23 - 24 257.00
25 - 26 282.00
27 - 28 307.00
29 - 30 332.00
31 - 32 357.00
33 - 34 387.00
35 - 36 417.00
37 - 41 447.00
42 - 50 495.00
51 - 51 547.00
52 - 53 562.00
54 - 55 578.00
56 - 57 592.00
58 - 61 622.00
62 - 63 642.00
64 - 65 662.00
66 - 67 682.00
68 - 69 702.00
70 - 72 727.00
73 - 74 752.00
75 - 76 777.00
77 - 78 802.00
79 - 80 827.00
81 - 82 852.00
83 - 84 882.00
85 - 86 912.00
87 - 91 942.00
92 - 100 990.00
101 - 150 1,500.00
151 - 200 1,990.00
201 - 250 2,500.00
251 - 300 2,990.00
301 - 350 3,500.00
351 - 400 3,990.00
401 - 450 4,500.00
451 - 500 4,990.00
501 - 550 5,500.00
551 - 600 5,990.00
601 - 650 6,500.00
651 - 700 6,990.00
701 - 750 7,500.00
751 - 800 7,990.00
801 - 850 8,500.00
851 - 900 8,990.00
901 - 950 9,500.00
951 - ขึ้นไป 10,000.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 4 100.00
5 - 10 130.00
11 - 30 150.00
31 - 45 200.00
46 - 90 250.00
91 - 120 370.00
121 - 135 400.00
136 - 180 500.00
181 - 270 750.00
271 - 360 1,000.00
361 - 450 1,250.00
451 - 540 1,500.00
541 - 630 1,750.00
631 - 720 2,000.00
721 - 810 2,250.00
811 - 900 2,500.00
901 - 1,000 4,500.00
1,001 - ขึ้นไป 10,000.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย รถทัวร์
โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 2 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 50 350.00
51 - 100 450.00
101 - 150 800.00
151 - 200 900.00
201 - 250 1,250.00
251 - 300 1,350.00
301 - 350 1,700.00
351 - 400 1,800.00
401 - 450 2,150.00
451 - 500 2,250.00
501 - 550 2,600.00
551 - 600 2,700.00
601 - 650 3,050.00
651 - 700 3,150.00
701 - 750 3,500.00
751 - 800 3,600.00
801 - 850 3,950.00
851 - 900 4,050.00
901 - 950 4,400.00
951 - 1,000 4,500.00
1,001 - ขึ้นไป 5,000.00