ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 6 26 56 764
ปานกลาง 39 90 173 1022
ไม่พอใจ 0 1 1 21
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 96.3% 98.2% 97.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

วราพร

Ok

07-12-2018
18:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

06-12-2018
19:56

นงนุช

พอใจ

13-11-2018
18:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามที่สั่งซื้อ

06-11-2018
02:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

^ω^

18-10-2018
04:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

good job

18-09-2018
12:05

วราพร

Ok

06-09-2018
20:05

นายพิรภพ

ดีคะ

03-09-2018
10:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

27-08-2018
13:04

ต่อศักดิ์

ดี

20-08-2018
20:41