การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 30.00
0.51 - 1.00 40.00
1.01 - 2.00 60.00
2.01 - 3.00 75.00
3.01 - 4.00 85.00
4.01 - 5.00 100.00
5.01 - 6.00 120.00
6.01 - 7.00 130.00
7.01 - 8.00 140.00
8.01 - 9.00 160.00
9.01 - 9.02 ฟรี
9.03 - ขึ้นไป 200.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 55.00
0.51 - 1.00 70.00
1.01 - 1.50 85.00
1.51 - 2.00 100.00
2.01 - 2.50 125.00
2.51 - 3.00 140.00
3.01 - 3.50 160.00
3.51 - 4.00 180.00
4.01 - 4.50 200.00
4.51 - 5.00 220.00
5.01 - 5.50 245.00
5.51 - 6.00 270.00
6.01 - 6.50 295.00
6.51 - 7.00 320.00
7.01 - 7.50 345.00
7.51 - 8.00 370.00
8.01 - 8.50 400.00
8.51 - 9.00 430.00
9.01 - 9.02 20.00
9.03 - ขึ้นไป 500.00