ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 4 7 42
ปานกลาง 2 19 37 149
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

นาย ศรสกล

ขอบคุณครับ >W

05-12-2019
11:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

d

18-09-2019
15:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

18-09-2019
06:48

คณนพิชญ์

ได้ของถูกต้องตามที่สั่งซื้อ

14-09-2019
20:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

03-08-2019
08:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

ใบเสร็จที่ส่งมามี2รายการสินค้า รายการไม่ตรงกับสินค้า1 ตรง1 แต่ยอดรวมตรงกับที่จ่ายไป งง

30-07-2019
11:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็ว

05-06-2019
23:36

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพสินค้าดีครับ แต่แอบส่งช้านิดนึง

20-02-2019
02:51

พงศกร

ดีมากคับได้จองตามที่ต้องการสุดยอด

29-12-2018
08:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้ามีตำหนินิดๆตรงจมูก

27-12-2018
09:11