ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 3 4 4 38
ปานกลาง 11 20 39 232
ไม่พอใจ 2 3 4 9
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 60% 57.1% 50% 80.9%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ให้คำแนะนำบริการดี

27-12-2019
08:09

คุณพรรณทิพา

ไม่มีการบอกว่าตอนนี้สินค้ายุในขั้นตอนไหนแล้ว ช้ามาก

14-12-2019
15:18

พัชราภา

สินค้าสวยดี

14-12-2019
15:01

Pimchaya

คุณภาพของสินค้าไม่ดีเลยค่ะ ผ้าบาง ย้วย สภาพเหมือนกางเกงวอร์มขายตามตลาดนัดตัวละร้อย

10-12-2019
11:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

เหมือนแบบ

17-10-2019
14:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าเหมือนในรูป

12-10-2019
13:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

สิ้นค้าไม่เหมือนในแบบเท่าที่ควร

02-10-2019
19:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

23-09-2019
14:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอดี

20-09-2019
07:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

19-09-2019
20:35