ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 26
ปานกลาง 0 0 9 113
ไม่พอใจ 1 1 1 2
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 50% 92.9%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

แย่มาก ของไม่มีส่ง แต่บอกพร้อมส่ง

29-07-2020
14:42

ศรีสุดา

พอใจ

30-09-2019
17:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าไม่ค่อยมีคุณภาพ ตัดเย็บไม่ดี

15-07-2019
15:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีคะ

08-04-2019
21:57

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าที่ได้รับตรงตามการสั่งซื้อ แต่แขนเสื้อสั้นกว่าแบบ การให้บริการของร้านค้าดีมาก ความรวดเร็วในการจัดส่งดีมาก คุณภาพหียห่อและการจัดส่งดีมาก

20-12-2018
14:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

ช่วยโอนเงินตัวสีน้ำตาลคืนให้ด้วยค่ะ

04-12-2018
14:01

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวย ถูกจัยค่ะ

29-11-2018
21:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพดีค่ะ

13-11-2018
07:42

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบค่ะ

11-09-2018
20:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

07-09-2018
11:57