การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 50.00
0.51 - 1.00 60.00
1.01 - 2.00 80.00
2.01 - ขึ้นไป 1,000.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 60.00
0.26 - 0.50 70.00
0.51 - 1.00 85.00
1.01 - 2.00 120.00
2.01 - 3.00 160.00
3.01 - 4.00 210.00
4.01 - 5.00 260.00
5.01 - 6.00 310.00
6.01 - 7.00 360.00
7.01 - 8.00 410.00
8.01 - 9.00 460.00
9.01 - ขึ้นไป 550.00