ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 14 21 42 42
ปานกลาง 25 40 54 54
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

อุไรวรรณ

Ddddddd

13-06-2018
04:34

ทัศน์พล (ทัศ Designer)

^^

11-06-2018
13:19

อิสระ

โอเครเหมือนในรูปแปะ

05-06-2018
18:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

good

22-05-2018
18:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าส่งไว คุณภาพสินค้าดี แพ็คห่อเรียบร้อยดีมาก

21-05-2018
17:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

เยี่ยม

18-05-2018
23:31

ดำรงพล

Ok

17-05-2018
21:16

กรกฎ

จัดส่งไว สินค้าสภาพดี บรรจุแพ็คห่อดีมาก

17-05-2018
19:27

ดำรงพล

ดีจร้า

13-05-2018
04:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

D

10-05-2018
20:51