ธนบัตรหมุนเวียน สมัย ร.๙ แบบ ๑๐

ทั้งหมด : 3 รายการ (1/1 หน้า)