ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 1434
ปานกลาง 0 0 3 3595
ไม่พอใจ 0 0 0 73
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 95.2%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งของช้า

09-08-2018
11:21

ภวนันท์กมน

.

18-07-2018
17:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีๆๆๆๆ

04-06-2018
17:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

กล่องบุบ สินค้าบางชิ้นไม่ตรงตามที่ระบุในรายละเอียดสินค้า

03-06-2018
13:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

....

23-05-2018
13:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

แพงกว่า web อื่น

20-05-2018
20:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok

20-05-2018
09:16

Netnapid

สวยค่า

17-05-2018
21:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

11-05-2018
14:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

08-05-2018
20:07