ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 46
ปานกลาง 2 3 8 136
ไม่พอใจ 0 0 0 12
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 79.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง สั่งlipstic 3แท่ง 3สี แต่ส่งมา 3แท่ง สีเดียว

02-10-2018
17:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

ร้านจ่าหน้าซองไม่ครบถ้วน เบอร์โทรผู้ซื้อให้ไว้กับไปรษณีย์ตัวเลขไม่ครบ 10 หลัก ทำให้พัสดุถูกตีกลับ ผู้ซื้อให้เลขที่บ้านเลขสับกัน แต่ถ้ามีรายละเอียดชื่อร้านครบถ้วนที่ให้ไว้และเบอร์โทรถูกต้อง บุรุษไปรษณีย์ก็สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ แม้ว่าเลขที่บ้านจะผิด

17-10-2017
12:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

ยังไม่่ได้รับสินค้า เลยยังให้ความเห็นไม่สมบูรณ์ครับ

08-10-2017
11:15

นิรุติ

จัดส่งเร็ว ห่อสินค้าดีมากค่ะ

22-06-2017
17:19

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีค่ะ

02-06-2017
22:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

หากสินค้าไม่ตรงกับที่ทางลูกค้าสั่ง ทำไมผู้ขายไม่โทรมาเช็คก่อนว่าลูกค้าต้องการแบบอื่นหรือเปล่า และพอจัดส่งมาแล้ว แล้วลูกค้าไม่อยากได้ ลูกค้าก็จะต้องเสียค่าจัดส่งคืนอีก ไม่ดีเลยค่ะ

10-02-2017
07:55

ยลดา

ส่งเร็วมาก ขอบคุณค่ะ

15-11-2016
16:36

ไม่เปิดเผยชื่อ

ร้านค้าบอกสินค้าหมด ทำให้เสียเวลาในการทำเรื่องขอคืนเงิน

11-10-2016
08:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่

23-09-2016
09:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ใช่อย่างที่คิด

04-09-2016
16:12