การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 ฟรี
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 1,500 บาท ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)