การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 30.00
2 - 2 40.00
3 - 3 50.00
4 - 4 60.00
5 - 5 70.00
6 - 6 80.00
7 - 7 90.00
8 - ขึ้นไป 100.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 60.00
2 - 2 65.00
3 - 3 70.00
4 - 4 80.00
5 - 5 90.00
6 - 6 100.00
7 - 7 110.00
8 - 8 120.00
9 - 9 130.00
10 - 10 140.00
11 - 11 150.00
12 - 12 160.00
13 - 13 170.00
14 - 14 180.00
15 - 15 190.00
16 - 16 200.00
17 - ขึ้นไป 300.00