การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.24 35.00
0.25 - 0.49 55.00
0.50 - 0.99 70.00
1.00 - 1.59 99.00
1.60 - 1.99 110.00
2.00 - 10.00 150.00
10.01 - ขึ้นไป ฟรี
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.24 50.00
0.25 - 0.49 80.00
0.50 - 0.99 100.00
1.00 - 1.49 110.00
1.50 - 1.99 120.00
2.00 - 2.99 130.00
3.00 - 10.00 140.00
10.01 - ขึ้นไป ฟรี
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 159 บาท ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย kerry
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 159 บาท ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)