ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 3 7 173
ปานกลาง 7 18 38 516
ไม่พอใจ 0 0 1 22
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 87.5% 88.7%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

15-10-2019
17:08

นางสุพัตรา

...

25-09-2019
16:58

นางสุพัตรา

สินค้าสวยงามดีคะ

26-08-2019
13:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

23-07-2019
10:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

ค่าขนส่งแพงเกินไป

18-06-2019
20:02

Kratsanee

D

15-06-2019
13:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

24-05-2019
11:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

ช้ามาก

01-03-2019
19:37

ธัชเศรษฐ์

สินค้าที่ได้รับตรงตามที่สั่งซื้อ

21-02-2019
21:12

ภาสวิขญ์

ดีมากๆครับ โอกาสหน้าจะใช้บริการใหม่

21-11-2018
15:36