ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 2 9
ปานกลาง 0 0 2 32
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

28-08-2019
22:35

พนิษฐา

สินค้าน่ารักมากค่า

15-07-2019
14:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใช้

19-09-2018
20:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

ราคาน่าคบหา

06-08-2018
20:19

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้ารวดเร็ว

27-07-2018
09:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

26-07-2018
16:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็ว

02-04-2018
11:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

13-02-2018
18:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

ห่อสินค้าเรียบร้อยมากคะ เสื้อผ้าเย็บดีกว่าที่คิด สวย เรียบร้อย

06-02-2018
21:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

01-02-2018
22:53