การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 2.00 60.00
2.01 - 7.00 105.00
7.01 - 10.00 120.00
10.01 - 15.00 235.00
15.01 - ขึ้นไป 450.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย สินค้าจากบริษัทสยามนิวตร้า
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : ฟรีค่าจัดส่ง ระยะเวลาประมาณ 2 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)