ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 1 4
ปานกลาง 2 2 2 24
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

พนง. ที่ทำการจัดส่งสินค้าโง่มาก (ทำไมไม่อ่านหน้ากล่องพัสดุ....ว่าลูกค้าระบุว่าอย่างไร?)

10-03-2020
17:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

OK

18-02-2020
11:39

ปิยอร

Ok

28-11-2018
20:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

สภาพสินค้าตรงตามรูป ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ถ้ามีโอกาสจะสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านแน่นอนค่ะ

20-06-2018
11:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้าช้ากว่ากำหนด

01-05-2018
13:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

M

24-04-2018
23:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งของช้ากว่ากำหนด

30-03-2018
18:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

26-07-2017
06:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รีบแล้ว แต่ลูกค้าตอบรับล่าช้า ขอโทษด้วยค่ะ

14-06-2017
21:06