การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.33 40.00
0.34 - 0.66 50.00
0.67 - 1.00 60.00
1.01 - ขึ้นไป 100.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.33 60.00
0.34 - 0.66 70.00
0.67 - 1.00 80.00
1.01 - 1.33 100.00
1.34 - 1.66 120.00
1.67 - 2.00 150.00
2.01 - 2.50 180.00
2.51 - ขึ้นไป 220.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.66 80.00
0.67 - 1.00 100.00
1.01 - 1.33 120.00
1.34 - 1.66 140.00
1.67 - 2.00 160.00
2.01 - 2.50 180.00
2.51 - 3.00 200.00
3.01 - ขึ้นไป 250.00