ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 2 37
ปานกลาง 0 1 4 86
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 100% 97.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

เสื้อสวยครับ

22-11-2018
19:02

ไม่เปิดเผยชื่อ

เสื้อสวยครับ

22-11-2018
19:01

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าไม่เหมือนในรูปตรงกระเป๋าค่ะ แต่ผ้าเนื้อดี

02-04-2018
15:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็วดีค่ะ

09-03-2018
22:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

24-06-2017
20:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดี ใช้สะดวก ร้านบริการดี

01-06-2017
10:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

ประทับใจ

05-05-2017
20:14

นารี

ส่งสินค้าเร็วมากค่ะ

26-04-2017
14:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

29-03-2017
03:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

08-01-2017
08:20