ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 3
ปานกลาง 1 3 6 17
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

good service

14-11-2019
13:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

07-09-2019
18:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพตามราคา

07-11-2018
19:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

07-11-2018
09:22

เคอฮ์ชามานณ์

ดีคับ

31-05-2018
17:53