การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย Inter Express
โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 500.00 130.00
500.01 - 1,000.00 200.00
1,000.01 - 2,000.00 250.00
2,000.01 - 3,000.00 300.00
3,000.01 - ขึ้นไป ฟรี