ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 6 13 16 158
ปานกลาง 14 37 66 420
ไม่พอใจ 0 0 0 6
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 96.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวยดีค่ะ

05-06-2019
21:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

18-05-2019
10:19

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็ว กระเป๋าสวยดูดี

10-05-2019
11:46

ธัชเศรษฐ์

Good

08-05-2019
15:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

11-04-2019
14:56

คุณชินดิษฐ์

.

08-04-2019
08:27

อรวรรณ

ชอบมาก

03-04-2019
11:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพสินค้า การบริการ การจัดส่ง เป็นที่พอใจ

26-03-2019
20:11

ชาครภัทร์

ส่งเร็วมาก

14-03-2019
20:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

10-03-2019
08:23