ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 5
ปานกลาง 0 1 2 10
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 83.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

--

17-01-2017
18:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

มีโอกาศจะใช้บริการอีกครับ

22-12-2016
12:56

รุ่งนภา

ส่งได้รวดเร็วและมีการแสดง status ทำให้ไม่ต้องคอยตามสินค้า

14-09-2016
17:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

ควรใส่กันกระแทก แทนกระดาษหนังสือพิมพ์ เนื่องจากสินค้ามีราคามากกว่า 1000 บาท น่าจะมีบริการหลังการขายแนะนำสินค้า

18-08-2016
18:01

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น

14-07-2016
15:18

พงศกร

บริการดีปลอดภัยไม่โกงแต่ก็กลัวๆนะเพราะชำระเงินก่อนรับสินค้า..

23-05-2016
08:36