ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 2 938
ปานกลาง 4 4 21 1718
ไม่พอใจ 0 0 0 29
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 97%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าใช้ดีค่ะ ซิลิโคนคีย์บอร์ดนิ่มมาก

04-01-2020
15:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

26-10-2019
23:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

None

20-10-2019
21:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

29-08-2019
09:13

รณภพ

^^

22-08-2019
07:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

แพคเรียบร้อยดี รอสินค้าไม่นาน

21-07-2019
16:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

26-06-2019
15:16

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

10-06-2019
22:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

แข็งแรง คุณภาพดี

07-06-2019
16:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

ขอบคุณที่ส่งสินค้า แม้จะไม่ตรงปก....

13-05-2019
12:19