การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 20.00
0.03 - 0.10 25.00
0.11 - 0.50 35.00
0.51 - 1.00 40.00
1.01 - 2.00 60.00
2.01 - 3.00 100.00
3.01 - 4.00 150.00
4.01 - 5.00 200.00
5.01 - 10.00 300.00
10.01 - ขึ้นไป 500.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.20 35.00
0.21 - 0.50 50.00
0.51 - 1.00 70.00
1.01 - 1.50 80.00
1.51 - 2.00 100.00
2.01 - 2.50 120.00
2.51 - 3.50 150.00
3.51 - 4.50 200.00
4.51 - 6.50 300.00
6.51 - 8.50 400.00
8.51 - 10.00 500.00
10.01 - ขึ้นไป 600.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 5.00 100.00
5.01 - 10.00 150.00
10.01 - 15.00 200.00
15.01 - 20.00 250.00
20.01 - ขึ้นไป 300.00