ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 3
ปานกลาง 0 0 2 12
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

น่าจะแยกสติ๊กเกอร์รับประกันมาให้ติดเอง จะได้ไม่ต้องแกะซีลสินค้า

13-04-2019
13:51

เมธี

รวดเร็ว ตุณภาพ

19-09-2016
20:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

แรงลมน้อยไปสักนิด

23-07-2016
09:35