การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 150.00
1.01 - 2.00 200.00
2.01 - 3.00 250.00
3.01 - 4.00 300.00
4.01 - 5.00 350.00
5.01 - 6.00 380.00
6.01 - 7.00 400.00
7.01 - 8.00 450.00
8.01 - 9.00 500.00
9.01 - ขึ้นไป 550.00