ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 5
ปานกลาง 0 0 1 8
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการดี สินค้าถูกต้องครบถ้วน

18-07-2018
17:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบ

03-05-2018
19:10

ปัญญา

ดีครับ

11-04-2018
20:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

30-01-2017
17:36

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งของเร็วดีสินค้าตรงตามที่สั่งมีของแถมให้ด้วยคะ

12-10-2016
19:28

สุภาวดี

ดีคะ

01-07-2016
17:34