ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 0
ปานกลาง 0 0 3 6
ไม่พอใจ 0 0 1 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 0%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

​สินค้าไม่มีแต่ไม่รีบแจ้งลูกค้า​ รอจน4วันต้องโทรตามเองได้สินค้ารุ่นอื่นแทน​ ที่รับเพราะขี้เกียจขอเงินคืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกกี่วันวัน

04-05-2019
03:56