ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 1 1
ปานกลาง 1 1 1 7
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 50%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

คุณสุดารัตน์ (ไก่)

การห่อดีมาก สินค้ามาไวมาก

08-04-2020
16:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

​สินค้าไม่มีแต่ไม่รีบแจ้งลูกค้า​ รอจน4วันต้องโทรตามเองได้สินค้ารุ่นอื่นแทน​ ที่รับเพราะขี้เกียจขอเงินคืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกกี่วันวัน

04-05-2019
03:56