ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 2 2 2 24
ปานกลาง 1 2 2 30
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

05-06-2020
18:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับมีแถมด้วย

05-06-2020
18:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็วเหมือนเดิมครับ

15-08-2017
20:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

เยี่ยม

09-08-2017
14:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็ว แพคเกจแน่นหนามาก

09-08-2017
14:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

เยี่ยมครับ

13-03-2017
11:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

เยี่ยมไม่ตุกติก

05-01-2017
12:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok

25-08-2016
15:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

09-08-2016
15:13

อส.ทพ.อรรถพล

.

28-07-2016
10:47