ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 6 7 7 7
ปานกลาง 5 5 5 5
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

D

06-11-2017
21:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบค่ะ

03-10-2017
21:14

ภัทริยา

ดีงาม

22-09-2017
19:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

แม่ค้าน่ารักค่ะ

11-09-2017
22:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

ครบค่ะ

06-09-2017
13:29

ชไมพร

สินค้าถูกใจค่ะ

24-08-2017
21:16

ไม่เปิดเผยชื่อ

Very good shop

19-05-2017
16:24