ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 3 84
ปานกลาง 0 0 1 89
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของตรงตามออเดอร์

03-01-2020
14:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้ของตรงตามออเดอร์

28-11-2019
12:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

ร้านค้าจัดส่งรวดเร็ว

11-10-2019
18:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสิ้นค้าตรงตามออเดอร์ค่ะ

17-09-2019
13:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสิ้นค้ารวดเร็วและตรงตาม order

20-08-2019
17:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งรวดเร็วค่ะและตรงตามการสั้งซื้อแพ็คเก็ตซองใส่สิ้นค้าดูแน่นหนาค่ะ

08-07-2019
13:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

การส่งสิ้น ค้าเร็วดีค่ะและการห่อตัวสิ้นค้าอย่างดี

08-07-2019
13:02

สุทิศา

ส่งของได้รวดเร็วมากเลยค่ะ หีบห่อดีงาม

27-04-2019
23:07

ดาวรุ่ง

-

16-10-2018
21:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

11-06-2018
18:00