ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 2 54
ปานกลาง 0 4 13 274
ไม่พอใจ 0 0 0 4
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 100% 93.1%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

เนตรนภา

สินค้าสวยค่ะ

09-11-2019
13:55

อารยา

ผ้าดีมากค่ะ ส่งของไว ตามสัญญา ชอบค่ะ

30-10-2019
15:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

06-11-2018
14:45

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

30-06-2018
07:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีความเห็น

25-05-2018
11:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

เหมือนในรูปค่ะ

04-05-2018
20:22

ชุลีพร

สินค้าสวยค่ะ

22-12-2017
10:24

จิตรา

good

20-12-2017
15:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวย ใส่ได้พอดีค่ะ

12-12-2017
14:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good ka :)

04-11-2017
16:49