ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 37
ปานกลาง 1 1 4 54
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 97.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ธรรมศักดิ์

เป็นสินค้านวัตกรรมที่ดี มีประโยชน์ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลก

25-05-2018
19:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

10-12-2017
22:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

ก้อดี

11-10-2017
18:47

อนุชิต

ดีมากครับ

26-08-2017
11:09

ณัฐภูมินทร์

ได้ของดีตรงตามที่สั่ง แตาว่าทำไมส่งไม่เหมือนที่สั่ง ????? คือ กดสั่ง EMS แล้วทำไมมา Kerry express งงเลย

07-04-2017
12:59

ประคอง

โอเค ครับ

09-03-2017
10:53

คุณวิภาภรณ์

-

12-02-2017
03:54

สุทัศน์

ถูกใจมากครับ

25-01-2017
17:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

การคืนเงินยุ่งยากมาก

11-01-2017
11:42

วัลลภ

รวดเร็วดี

08-12-2016
20:00