ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 7
ปานกลาง 0 2 2 23
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

24-05-2018
13:12

วงศกร

-

11-03-2018
19:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าใช้ได้ดี การหีบห่อ เรียบร้อยดี จัดส่งได้รวดเร็ว

27-11-2017
09:04

นรินทร์

-*-

06-07-2017
15:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ได้รับเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ แต่ยังสามารถเข้ามาเช็คในรายงานของบัญชีสั่งซื้อได้อยู่ ok

08-09-2016
13:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งช้าไปหน่อย

21-07-2016
21:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งเร็ว สินค้าตรงตามที่สั่งซื้อ

11-07-2016
11:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ก็ ok

06-06-2016
23:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

บรรจุสินค้าดีมาก

09-05-2016
09:13