ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 2 2 20
ปานกลาง 4 12 28 167
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 100% 100% 95.2%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ราคาเหมาะสม

24-02-2020
20:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

น่าจะห่อดีกว่านี้

11-02-2020
18:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

***

11-01-2020
21:01

พรรณี

เยี่ยมครับ

01-05-2019
12:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

สั่งสีทอง แต่ได้สีขาว

15-03-2019
21:03

สมาน

สินค้าตรงตามที่ระบุ การจัดส่งรวดเร็ว

26-01-2019
07:56

นวณัฐ

-

21-12-2018
19:51

ภาวิณี

GOOD

17-12-2018
16:23

วิชชพงศ์

จัดส่งช้าสินค้ามีการห่อดี คุณภาพตามที่แจ้ง

16-12-2018
07:01

ปิยะพันธ์

ใช้งานได้ดี น้ำสะอาดไม่มีกลิ่น

15-12-2018
23:19