การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 190.00 ฟรี
190.01 - ขึ้นไป ฟรี
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 25 บาท ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)