ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 34
ปานกลาง 1 2 6 106
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพสินค้าดีค่ะ

18-01-2019
19:01

ไม่เปิดเผยชื่อ

**

09-06-2018
20:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

ขอบคุณค่ะ

09-06-2018
18:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

น่ารักดีค่ะ

08-06-2018
13:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าน่าใช้ คุณภาพดี

30-05-2018
11:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีตรงตามความต้องการ

16-05-2018
17:36

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็วดีค่ะ

13-05-2018
10:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok.

24-04-2018
20:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

21-04-2018
08:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok

27-10-2017
22:41